• Vi hjälper dig med Koncept - Köksplanering - Köksutrustning - Möbler - Finansiering - Service - Leverans - Montage - 3D-visualisering av miljöer - Helhetslösning - Saknar du någon utrustning? Kontakta oss så hjälper vi till att få fram det.

DISK

Disk & Tvätt
Disk ‒ en extremt viktig station i restaurangköket, där mat ska lagas och serveras med garanterat livsmedelssäkert innehåll. Alla redskap måste vara så väl rengjorda att inga allergener eller andra skadliga mikroorganismer, eller kemikalier av något slag, finns kvar på ytorna till redskap, serveringsfat, tallrikar, glas och bestick.

Att inreda diskrummet/diskavdelningen med funktionell utrustning av hög kvalitet, producerad för professionellt användande, är alltså en självklar investering. Använd enbart diskredskap i gott skick. 


Disk  Köpguide... fortsättningVi säljer diskmaskiner samt all den utrustning som behövs för diskrumsinredning.

Här hittar du t ex. vagnar för diskhantering, diskkorgar/diskbackar, förspolningsduschar, tallrikskassetter, allt för bestickhantering etc. 

Utrustning för sophantering med kylda sopkärl finns också här.

När du ska köpa diskutrustning ‒ beräkna vilken diskkapacitet du behöver för uppskattat antal gäster per dag. Beakta också ergonomin när du planerar dina inköp.


VIKTIGT: Innan du köper ny diskmaskin, kontrollera avloppet i den lokal diskmaskinen ska installeras. 

  • Om det finns en golvbrunn i direkt anslutning till diskmaskinen, behöver inte diskmaskinen ha tömningspump. 
  • Om avloppsvattnet måste ledas till en avloppsstam eller golvbrunn längre bort, måste diskmaskinen ha tömningspump.

 

Diskningen måste fungera hela tiden, utan undantag. Diskningen är med andra ord en grundläggande förutsättning för all restaurangverksamhet. Egentillsyn av restaurangen enligt HACCP omfattar också disk. Faroanalys i egentillsynen går ut på att allt material, dvs. alla redskap, allt porslin, alla bestick etc, inte påverkar maten ‒ maten ska var helt säker. Läs mer om GHP, god hygienpraxis, och HACCP, säkra livsmedel och egentillsyn här.


Några diskråd:

● Skölj all disk ordentligt
● Disktemperaturen ska vara minst 60°C i något steg
● Slutsköljning av disk ska ha en temperatur mellan 80 och 90°C
● Bestick ska diskas två gånger, först liggande i diskkorg och sedan stående i diskställ


Rengör diskmaskinen varje dag:

● Om inmatningsgardiner finns, haka av dem och lägg dem i en diskkorg och kör dem en gång i diskmaskinen
● Stäng av diskmaskinen, töm vattnet och öppna luckorna
● Spola rent maskinens insidor med ljummet vatten
● Ta ur och rengör alla silar och utmatningsgardiner om sådana finns
● Kontrollera spolarmar och munstycken ‒ om de är tilltäppta tas de ur och rengörs
● Sätt tillbaka alla silar, spolarmar, munstycken och eventuella gardiner
● Kontrollera att diskmedel och torkmedel förbrukas som det ska